SPRF i Nyköping. Vi har intressanta föredrag

med efterföljande diskussioner vid kaffebordet.

Se vårt program under punkt 4. En gång i månaden har vi också lotteri